ค่าขนส่ง

          1. ส่งแบบลงทะเบียน (3-5 วัน)

               เสื้อผ้า  :  ชิ้นแรก 30 บาท ชิ้นต่อไป เพิ่มชิ้นละ 5 บาทจ้า

                รองเท้า  :  คู่แรก 30 บาท คู่ต่อไป เพิ่มคู่ละ 15 บาทจ้า 

          2. ส่งแบบ EMS (1-2 วัน)

               เสื้อผ้า  :   ชิ้นแรก 50 บาท ชิ้นต่อไป เพิ่มชิ้นละ 10 บาทจ้า

                รองเท้า  :  คู่แรก 50 บาท คู่ต่อไป เพิ่มคู่ละ 20 บาทจ้า 

           3. สั่งสินค้าครบ 1,200 บาท ส่งแบบลงทะเบียนให้ฟรีเลยจ้า